Anunțuri publice

Anunt important

2024-04-12 21:40:34


Decizie autostrada

2024-03-26 23:09:46

Anunt nr 1828 din 18.03.2024-Fond Funciar

2024-03-18 22:39:43

DIGITALIZARE LA UAT COMUNA DULCESTI

2024-03-12 15:05:20


Anunt important

2024-02-13 23:28:53

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

2024-01-26 09:11:34

Comuna Dulcești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de bază în Comuna Dulcești, județul Neamț”, propus a fi amplasat în județul Neamţ, comuna Dulcești, satele Dulcești și Cârlig.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Neamț din mun. Piatra-Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00, tel.0233/219695 și la sediul UAT Dulcești, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

Titular,
Comuna Dulcești


Materiale informative ADS

2023-11-23 11:24:23

Anunt important

2023-09-19 23:27:57

Anunt important!!!

2023-09-19 23:26:10

Avem MICROBUZ ȘCOLAR NOU !!!

2023-09-07 20:24:32

Alături de proiectul european aprobat, cu privire la dotarea cu mobilier și echipamente IT a Școlii Gimnaziale Comuna Dulcești, am reușit cu sprijinul Consiliul Județean Neamț, să obținem un microbuz școlar 16+1 locuri nou, astfel oferindu-le elevilor un mijloc de transport la standarde ridicate.
Alături de proiectul cu denumirea ”Consolidare Seismică, Reabilitare, Modernizare, Creșterea performanței energetice pentru Școala Gimnazială Comuna Dulcești, județul Neamț ”suntem înscriși în vederea obținerii și a unui microbuz electric, deci ca și concluzie nu ne vom opri până nu vom oferi elevilor comunei noastre condiții la nivel european.


Anunt important

2023-09-01 09:17:20

Investiții noi în comuna noastră

2023-08-23 19:18:00

Din acestă lună începem să culegem roadele muncii noastre. După o perioadă destul de lungă de aşteptare, am semnat contractele de finanţare atât pentru „ Înfiinţarea sistemului de canalizare în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ” cât și pentru “Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă”.

Deja am început toate demersurile pentru contractarea proiectării şi executării lucrărilor.

Mai jos sunt link-urile si contractele pentru canal si apa

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/adrianvesteasemnareanghelsaligny07082023?fbclid=IwAR2g60lWZ199UnoL5RLmMOjcg5u11i54ev5WqmNScpyq8z6eJ1b2bawuRmc – canal

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpasemnarecontrcteanghelsaligny22082023?fbclid=IwAR3Ov4ZxZDROudYAyPNrVjTlJns6-P0Q_yQZjdeth5b93b2mI87cuXJUtZY – apa


Anunt important!!!

2023-07-14 17:35:59

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

2023-05-30 10:15:34

Anunt important!

2023-05-06 14:25:22

Anunt public!!!

2023-04-10 10:16:13

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ!

2023-04-05 06:51:27

 Datorită condițiilor extreme, circulația de pe raza comunei Dulcești cât și pe DN15  Roman- Piatra Neamț este impracticabilă, motiv pentru care cursurile Școlii Gimnaziale Dulcești au fost sistate.

Lucrăm activ de ieri cu 3 utilaje, dar datorită vântului puternic, drumurile încă nu sunt practicabile.

 Rugăm persoanele comunei să evite deplasările, iar în situații de urgență să anunțe primarul la tel.0733281948 și viceprimarul 0748150068.

Mulțumim! Vă vom ține permanent la curent cu starea drumurilor.


RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA  privind Starea actuala a Structurii de Rezistenta pentru clădirea “Școala Gimnaziala Comuna Dulcesti”

2023-02-23 12:58:56


Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie

2023-02-10 12:57:41


Anunt public APA si CANALIZARE

2023-02-07 13:29:01

Anunt privind planul național strategic 2023-2027 anunțat de M.A.D.R și aprobat de Comisia Europeană

2023-02-03 13:56:25

Cursuri de instruire

2023-02-03 13:54:35

Cursuri de formare profesionala

2023-02-03 13:53:26

Anunt important

2023-02-03 13:49:44

Anunt privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si\sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic


ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

2023-01-18 10:47:51

         Unitatea administrativ – teritorială Dulcești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 76 și 77 începând cu data de 30.01.2023, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Dulcești, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Dulcești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.


Notificarea intentiei de expropriere
nr.92/2426/11.01.2023 

2023-01-13 14:10:03

Sedinta CL Dulcesti 11.01.2023 ora 14 live

2023-01-11 14:13:47

https://youtu.be/9S0grFVZKI8


INFORMARE

2023-01-03 09:39:03

Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL

NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,

ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A

APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor

de investiţii ”Înființarea sistemului de canalizare în comuna Dulcești, județul

Neamț”

Aceasta investiţie este – NOUĂ

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la

solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la

adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări

se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE

GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,

situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/

217177, după data de 16.12.2022.

Primar,

Gheorghe NAHOI

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL

NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,

ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A

APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor

de investiţii ”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Dulcești,

județul Neamț”.

Aceasta investiţie este – NOUĂ

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la

solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la

adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări

se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE

GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,

situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/

217177, după data de 16.12.2022.

Primar,

Gheorghe NAHOI


Anunt important

2022-12-23 09:27:24

INFORMARE

2022-12-17 01:51:12


Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,
ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A
APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de investiţii ”Înființarea sistemului de canalizare în comuna Dulcești, județul
Neamț”


Aceasta investiţie este – NOUĂ
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,
situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/
217177, după data de 16.12.2022.
Primar,
Gheorghe NAHOI
INFORMARE
Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,
ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A
APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de investiţii ”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Dulcești,
județul Neamț”.
Aceasta investiţie este – NOUĂ
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,
situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/
217177, după data de 16.12.2022.
Primar,
Gheorghe NAHOI


Anunt important

2022-11-29 12:14:56

Anunt important

2022-11-15 10:10:09

ALOFM Roman organizeaza urmatoarele cursuri:

-ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie

-agent vanzari

Inscrieri la ALOFM str Olteniei nr 21 Roman birou 3.

Relatii suplimentare la  telefon 0233732262 sau 0733086136


Anunt important privind evidenta populatiei

2022-11-04 12:36:02

Anunt important

2022-11-03 10:08:08

IN DATA DE 14.11.2022, ORA 09.00 LA PRIMARIA COMUNEI DULCESTI SE VA DEPLASA CARAVANA MOBILA PENTRU SCHIMBAREA ACTELOR DE IDENTITATE .

LISTA CU DOCUMENTELE NECESARE SE REGASESTE IN FISIERUL ATASAT ACESTUI ARTICOL


Anunt intrerupere furnizare energie electrica

2022-10-27 18:09:02

ANUNȚ

2022-10-24 20:36:51

În urma adresei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Garda Națională de Mediu-Comisariatul General cu nr. 6103/GM/17.08.2022, vă aducem la cunoștință despre obligativitatea respectării prevederilor HG 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

       În acest sens, vă rugăm, să vă prezentați la sediul Primăriei comunei Dulcești pentru completarea formularului de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

       Atașăm modelul ”Formular de înscriere”

PRIMAR,

NAHOI GHEORGHE


Anunt Intreruperi ENERGIE Roman perioada 24.10.2022 - 28.10.2022

2022-10-21 20:30:55

Anunt important

2022-10-06 09:43:05

Program dispensar

2022-10-03 08:47:51

Anunt intrerupere energie electrica

2022-09-29 11:21:11

Anunt DELGAZ GRID

2022-09-02 22:43:46

Anunt important

2022-08-29 23:33:55

In atentia producatorilor agricoli

2022-08-24 22:05:51

Anunt important!

2022-06-28 20:52:39

Reluare licitatie publică cu strigare

2022-05-23 08:11:29

Anunt important

2022-05-12 12:13:46


Reluare licitație publică cu strigare

2022-05-05 12:03:48

LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE-AUTO SCOS DIN UZ

2022-04-27 17:14:16


Anunt important

2022-04-26 18:03:00

Anunt important

2022-04-05 11:13:32

Comments are closed.