• Cod SIPOCA 35
    Cod SIPOCA 35
    Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35

DIGITALIZARE LA UAT COMUNA DULCESTI

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Dulcești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de bază în Comuna Dulcești, județul Neamț”, propus a fi amplasat în județul Neamţ, comuna Dulcești, satele Dulcești și Cârlig.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Neamț din mun. Piatra-Neamț, Piața 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00, tel.0233/219695 și la sediul UAT Dulcești, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8,00-14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

Titular,
Comuna Dulcești

Avem MICROBUZ ȘCOLAR NOU !!!

Alături de proiectul european aprobat, cu privire la dotarea cu mobilier și echipamente IT a Școlii Gimnaziale Comuna Dulcești, am reușit cu sprijinul Consiliul Județean Neamț, să obținem un microbuz școlar 16+1 locuri nou, astfel oferindu-le elevilor un mijloc de transport la standarde ridicate.
Alături de proiectul cu denumirea ”Consolidare Seismică, Reabilitare, Modernizare, Creșterea performanței energetice pentru Școala Gimnazială Comuna Dulcești, județul Neamț ”suntem înscriși în vederea obținerii și a unui microbuz electric, deci ca și concluzie nu ne vom opri până nu vom oferi elevilor comunei noastre condiții la nivel european.

Investiții noi în comuna noastră

Din acestă lună începem să culegem roadele muncii noastre. După o perioadă destul de lungă de aşteptare, am semnat contractele de finanţare atât pentru „ Înfiinţarea sistemului de canalizare în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ” cât și pentru “Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă”.

Deja am început toate demersurile pentru contractarea proiectării şi executării lucrărilor.

Mai jos sunt link-urile si contractele pentru canal si apa

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/adrianvesteasemnareanghelsaligny07082023?fbclid=IwAR2g60lWZ199UnoL5RLmMOjcg5u11i54ev5WqmNScpyq8z6eJ1b2bawuRmc – canal

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpasemnarecontrcteanghelsaligny22082023?fbclid=IwAR3Ov4ZxZDROudYAyPNrVjTlJns6-P0Q_yQZjdeth5b93b2mI87cuXJUtZY – apa

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ!

 Datorită condițiilor extreme, circulația de pe raza comunei Dulcești cât și pe DN15  Roman- Piatra Neamț este impracticabilă, motiv pentru care cursurile Școlii Gimnaziale Dulcești au fost sistate.

Lucrăm activ de ieri cu 3 utilaje, dar datorită vântului puternic, drumurile încă nu sunt practicabile.

 Rugăm persoanele comunei să evite deplasările, iar în situații de urgență să anunțe primarul la tel.0733281948 și viceprimarul 0748150068.

Mulțumim! Vă vom ține permanent la curent cu starea drumurilor.

Anunt important

Anunt privind modalitatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si\sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

         Unitatea administrativ – teritorială Dulcești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 76 și 77 începând cu data de 30.01.2023, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Dulcești, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Dulcești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL

NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,

ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A

APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor

de investiţii ”Înființarea sistemului de canalizare în comuna Dulcești, județul

Neamț”

Aceasta investiţie este – NOUĂ

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la

solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la

adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări

se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE

GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,

situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/

217177, după data de 16.12.2022.

Primar,

Gheorghe NAHOI

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL

NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,

ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A

APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor

de investiţii ”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Dulcești,

județul Neamț”.

Aceasta investiţie este – NOUĂ

Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la

solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la

adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări

se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE

GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,

situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/

217177, după data de 16.12.2022.

Primar,

Gheorghe NAHOI

INFORMARE


Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,
ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A
APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de investiţii ”Înființarea sistemului de canalizare în comuna Dulcești, județul
Neamț”


Aceasta investiţie este – NOUĂ
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,
situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/
217177, după data de 16.12.2022.
Primar,
Gheorghe NAHOI
INFORMARE
Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,
ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A
APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de investiţii ”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Dulcești,
județul Neamț”.
Aceasta investiţie este – NOUĂ
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,
situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/
217177, după data de 16.12.2022.
Primar,
Gheorghe NAHOI

Anunt important

ALOFM Roman organizeaza urmatoarele cursuri:

-ospatar(chelner) vanzator in unitati de alimentatie

-agent vanzari

Inscrieri la ALOFM str Olteniei nr 21 Roman birou 3.

Relatii suplimentare la  telefon 0233732262 sau 0733086136

ANUNȚ

În urma adresei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Garda Națională de Mediu-Comisariatul General cu nr. 6103/GM/17.08.2022, vă aducem la cunoștință despre obligativitatea respectării prevederilor HG 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

       În acest sens, vă rugăm, să vă prezentați la sediul Primăriei comunei Dulcești pentru completarea formularului de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

       Atașăm modelul ”Formular de înscriere”

PRIMAR,

NAHOI GHEORGHE

Anunt important

     

Având în vedere intenția cetățenilor de a veni în sprijinul populației din Ucraina prin activități de donare și ulterior distribuire de alimente, îmbrăcăminte sau alte bunuri de primă necesitate, la nivelul comunei Dulcești s-a constituit punct de colectare a donațiilor, la Căminul cultural din satul Dulcești.

Persoana de contact:

NASTASĂ FLORIN – TEL: 0743764362

Pentru o bună desfășurare a activităților de colectare și distribuire a donațiilor acolo unde este necesar, acțiunile se vor desfășura sub coordonarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”PETRODAVA” Neamț, iar pentru centralizarea acestora se vor transmite în fiecare zi de vineri până la ora 1000, situația centralizată a ajutoarelor.

O variantă mai facilă pentru a veni în sprijinul cetățenilor ucraineni care și-au părăsit țara, este oferită de Crucea Roșie Română care a lansat apelul umanitar ”UMANITATEA NU ARE GRANIȚE”.

Donațiile pot fi făcute prin intermediul paginii de internet a Crucii Roșii Române: www.crucearosie.ro sau direct în conturile campaniei deschise la BRD Agenția Piața Romana:

RO76BRDE410SV07590484100 (LEI)

RO12BRDE410SV31714694100 (EURO)

RO88BRDE410SV36413794100 (USD)

Anunt EON

In data de 23.08.2021 (Luni) intre orele 09:00 – 16:00 , in scopul executarii unor lucrari in instalatiile electrice,va fi intrerupta alimentarea cu energie electrica in: Comuna Dulcesti, Localitatea Dulcesti, Zona PT 1+ 2 + 3 + 6 Dulcesti

Anunt important

MİERCURİ 16.06.2021, începând cu orele 10:00 pana la orele 17:00 în  localitatea DULCEȘTİ va fi prezentă o echipă de Inginerii optometristi care vor oferi consultatii oftalmologice gratuite la domiciliu, prin intermediul unui laborator mobil.

Punct fix în fata  la PRIMARIA din localitate între orele 10:00-11:30 dupa care vor continua pe străzile din localitate.Se pot achizitiona si ochelari de vedere, contra cost cine dorește!”

Din grijă pentru ochii tăi”Telefon pentru programări la domiciliu: BENEA TIBERIU 0746887631

Bun venit pe site-ul comunei Dulcești

În calitate de primar al comunei Dulcești, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.

Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.

Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.

 

 

Cu stimă, GHEORGHE NAHOI