ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

         Unitatea administrativ – teritorială Dulcești, din județul Neamț, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 76 și 77 începând cu data de 30.01.2023, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei Dulcești, conform art. 14, alin.(1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei Dulcești și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Bookmark the permalink.
Inapoi