INFORMARE


Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,
ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A
APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de investiţii ”Înființarea sistemului de canalizare în comuna Dulcești, județul
Neamț”


Aceasta investiţie este – NOUĂ
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,
situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/
217177, după data de 16.12.2022.
Primar,
Gheorghe NAHOI
INFORMARE
Aceasta informare este efectuată de COMUNA DULCEȘTI, JUDEȚUL
NEAMȚ, Strada Teilor nr. 54, Sat Dulcești, Comuna Dulcești, Județul Neamț,
ce intenţionează sa solicite de la SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A
APELOR NEAMŢ, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor
de investiţii ”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Dulcești,
județul Neamț”.
Aceasta investiţie este – NOUĂ
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la
adresa menţionată.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări
se pot adresa solicitantului la adresa menţionată şi la SISTEMUL DE
GOSPODĂRIRE A APELOR NEAMŢ- biroul Gestiunea Resurselor de Apă ,
situat în municipiul P.Neamţ ,b-dul Dacia nr. 5 A, jud. Neamţ , tel. 0233/
217177, după data de 16.12.2022.
Primar,
Gheorghe NAHOI

Bookmark the permalink.
Inapoi