• Cod SIPOCA 35
    Cod SIPOCA 35
    Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” – cod SIPOCA 35

Investiții noi în comuna noastră

Din acestă lună începem să culegem roadele muncii noastre. După o perioadă destul de lungă de aşteptare, am semnat contractele de finanţare atât pentru „ Înfiinţarea sistemului de canalizare în comuna Dulceşti, judeţul Neamţ” cât și pentru „Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă”.

Deja am început toate demersurile pentru contractarea proiectării şi executării lucrărilor.

Mai jos sunt link-urile si contractele pentru canal si apa

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/adrianvesteasemnareanghelsaligny07082023?fbclid=IwAR2g60lWZ199UnoL5RLmMOjcg5u11i54ev5WqmNScpyq8z6eJ1b2bawuRmc – canal

https://www.mdlpa.ro/subarticles/5/mdlpasemnarecontrcteanghelsaligny22082023?fbclid=IwAR3Ov4ZxZDROudYAyPNrVjTlJns6-P0Q_yQZjdeth5b93b2mI87cuXJUtZY – apa