Așezare geografică

Poziţia geografică
Comuna este situată în partea de est a judeţului Neamţ, în zona de contact dintre regiunea vestică a podişului Moldovei, pe partea dreaptă a râului Moldova.
Latitudine nordică 46o58, longitudine estică 26o46.
Limite geografice:
– la nord comunele Boteşti şi Gherăieşti
– la sud comunele Făurei şi Trifesti
– la est comuna Cordun
– la vest comuna Ruginoasa
Poziţia geografică a comunei Dulcesti favorizează comunicarea în direcţiile:
– DN 15B Piatra Neamţ – Român
– DJ 157A Dulcesti – Cârlig – Britcani – Moreni – Văleni – Talpă
– DC 31 Dulcesti – Valea Neagră
– DC 49 Poiana – Cârlig
– DC 54 Dulcesti – Corhană
– DC 55 Dulcesti – Roşiori
– DC 93 Dulcesti – Miron Costin
Se poate spune că localitatea este plasată pe o arteră intens circulată.
 
Aşezări
Comuna Dulceşti cuprinde 6 sate: Dulceşti, Briţcani, Cârlig, Corhana, Poiana şi Roşiori. Ele au o dispunere asemănătoare, răsfirată pe structura reliefului. Gospodăriile sunt dispuse în parcele cu suprafaţa medie de aproximativ 4.500 mp care cuprind partea construită şi curtea precum şi o grădină pentru cultura mică care asigură necesarul casnic de legume, fructe …
Comuna cuprinde 1.142 gospodării cu o medie de aproximativ 3 persoane pe familie.
Construcţiile sunt în stare bună sau medie în proporţie de 93%, cu un singur nivel (98%), din pământ sau cărămidă, cu o suprafaţă locuită medie de 40-50 mp.
Satul Dulceşti dispune de electrificare (sunt racordate 1.130 gospodării), nu există reţea de apă potabilă, nici reţea de canalizare. Populaţia are acces la reţea de telefonie fixă şi mobilă, cablu TV.
Principala îndeletnicire a populaţiei este în agricultură. De asemenea comuna dispune de un oarecare potenţial pentru dezvoltarea turismului.

Comments are closed.