ANUNȚ

În urma adresei Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor Garda Națională de Mediu-Comisariatul General cu nr. 6103/GM/17.08.2022, vă aducem la cunoștință despre obligativitatea respectării prevederilor HG 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.

       În acest sens, vă rugăm, să vă prezentați la sediul Primăriei comunei Dulcești pentru completarea formularului de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

       Atașăm modelul ”Formular de înscriere”

PRIMAR,

NAHOI GHEORGHE